Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3570

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende subsidieplafond uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Vaststelling subsidieplafonds Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018;

 

Besluiten:

Artikel 1
  • 1.

    Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het onderwerp ‘terugdringen van leegstand of bevorderen van transformatie van een winkelgebied’ vast op € 300.000,-.

  • 2.

    Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het onderwerp ‘opzetten of verbeteren van een ondernemingscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied’ vast op € 150.000,-.

  • 3.

    Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het onderwerp ‘onderscheidend vermogen van een winkelgebied’ vast op € 150.000,-.

Artikel 2

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem, 27 maart 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 5 april 2018

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl