Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 3568Overige besluiten van algemene strekkingImpuls Special FX te Lichtenvoorde

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Impuls Special FX uit Borne, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 12 juli 2018 gelegen aan de Eikendijk te lichtenvoorde. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Oost Gelre verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar tegen het besluit vóór 26 juni 2018. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat telefoonnummer 026 377 1618.

 

 

 

 

Arnhem, 15 mei 2018, zaaknummer 195263711.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland