Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3559

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Kennisgeving beschikking

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland(GS) hebben een evaluatieverslag en een nazorgplan op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie Waaldijk 7-13 te Ridderkerk.

 

GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag en het nazorgplan.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 17 mei 2018 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK (telefoon: 0180 451 234);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 86 21).

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar".

 

Inlichtingen: mevrouw M. Herijgers van de DCMR, telefoon: 010 - 246 8305.

Wbb-code: AA059700814, Zaak: 999974494

 

 

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl