Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3548

Gepubliceerd op 14 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Verleend aan: Van der Wal Joure Holding B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2016-FUMO-0019330.

Betreft: het bouwen van een bouwwerk, het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.

Locatie: Haskerveldweg 2, 8501 ZE Joure, gemeente De Fryske Marren.

De vergunning is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

 

Tegen de beschikking kan 15 mei t/m 25 juni 2018 beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.

 

De beschikking ligt ter inzage van14 mei t/m 25 juni 2018 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Beroepschriften kunt u sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl