Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3526

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Vopak Terminal Vlissingen B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan Vopak Terminal Vlissingen B.V., gelegen aan de Frankrijkweg 4, 4455 TR te Nieuwdorp een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verhogen van het aantal tankauto- en wagonbehandelingen per jaar en daarmee het verhogen van de terminaldoorzet en het aantal kleine zeeschepen per jaar.

De vergunning ligt ter inzage vanaf 17 mei 2018 tot en met 28 juni 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Borssele.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 28 juni 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 29 juni 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer H.G.L. Hoogervorst, tel 06-5120 6090 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV170155 / 00160701.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl