Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 3520

Gepubliceerd op 15 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Veerstraat 130-140A in Wageningen

Besluit uniforme saneringen

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is een melding "Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie immobiel ingediend. Het voornemen bestaat om de bodem van de locatie Veerstraat 130-140A in Wageningen te saneren. De saneerder mag vijf weken na de melding starten tenzij Gedeputeerde Staten van Gelderland laten weten dat de melding niet voldoet aan de eisen van het BUS.

 

Rechtsmiddelen

Tot twee weken na deze publicatie kunnen belanghebbenden reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2018-006341, zenden naar post@gelderland.nl.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Commissaris van de Koning van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl