Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 244Overige overheidsinformatieUitnodiging informatieavond Sarsven en de Banen

 

De Provincie Limburg houdt op 24 januari 2018 een informatieavond over beheerplan voor het Natura 2000-gebied Sarsven en de Banen.

 

Het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen ligt in de gemeente Nederweert en wordt beheerd door Stichting het Limburgs Landschap. Het beheerplan is vastgesteld voor de wettelijk maximale periode van zes jaar. Als een evaluatie aan het eind van deze periode uitwijst dat het opstellen van een nieuw (vervolg)beheerplan niet noodzakelijk is, kan de looptijd voor maximaal zes jaar worden verlengd. 

Bij dit proces betrekt de provincie de direct betrokkenen zoals landbouw- en natuurorganisaties, lokale overheden en belanghebbenden in het gebied. 

Op 24 januari 2018 licht de provincie tijdens de algemene informatieavond toe welke bijzondere natuurwaarden in het Sarsven en de Banen voorkomen en welke maatregelen genomen dienen te worden om ze te beschermen. 

Informatieavond

Wanneer? Woensdag 24 januari 2018

Hoe laat? Van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00)

Waar? Gemeenschapshuis De Reigershorst, Pastoor Maesplein 13, Nederweert-Eind

Aanmelden

Graag willen we weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Daarom vragen we u zich

aan te melden vóór maandag 22 januari a.s. door een e-mail te sturen naar natura2000@prvlimburg.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Marlou Berben, tel. 06-46974779

 

Wij zien u graag op 24 januari 2018 in Nederweert-Eind.

Met vriendelijke groet,

 

Projectorganisatie Natura 2000-gebied Swalmdal