Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 243Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Luchthavenregeling

Rectificatie

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet luchtvaart

Onderwerp

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben de luchthavenregeling vastgesteld voor de luchthaven op het Gavi-terrein aan de Spoorlaan (nabij het Prins Clausplein) te Den Haag.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 12 januari 2018 tot en met

23 februari 2018 inzien op werkdagen:

 • -

  Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 te Den Haag (ma. t/m vrij. van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond tussen 16.00 en 20.00 uur op afspraak);

 • -

  het Stadsdeelkantoor Leidschenveen / Ypenburg, Brigantijnlaan 303 te Den Haag, tijdens de openingsuren;

 • -

  de gemeente Leidschendam-Voorburg, Klant Contact Centrum, Koningin Wilhelminalaan 2 te Leidschendam (tijdens de openingsuren na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 070);

 • -

  de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1 te Pijnacker (na telefonische afspraak, tel.nr.:

  14 015);

 • -

  de gemeente Rijswijk, balie publieksvoorlichting, Boogaardplein 15 te Rijswijk (tijdens de openingsuren);

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (ma. t/m vr. van 8.30 tot 16.00 uur, buiten en na bovengenoemde periode uitsluitend na telefonische afspraak, tel.nr.: 010 – 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de

luchthavenregeling kan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep worden ingesteld door:

 • -

  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpluchthavenregeling;

 • -

  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de luchthavenregeling ten opzichte van de ontwerpluchthavenregeling;

 • -

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpluchthavenregeling.

Inlichtingen

Mevrouw mr. S. Eekhout-Glas van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.

Zaak nummer: 999923228