Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 1345Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Invista (Nederland) B.V.

Locatie : Merseyweg 12, 3197 KG Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van twee nieuwe opslagtanks voor zout ter vervanging van vier oude

tanks

Aanvraagdatum : 22 december 2017

Verzenddatum : 14 februari 2018

Zaaknummer : 999968454

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.