Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 1333Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie subsidieplafond 2018, bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Provinciale Staten,

 

Gelet op:

 

Gelet op Artikel 105 lid 1 en artikelen 143, lid 2 van de Provinciewet, lid 4:25 en artikel 4:26 van de Algemene wet Bestuurswet, artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van de Provinciewet;

 

Besluiten:

 

Vastgesteld een subsidieplafond van: € 13.440.000 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimuleringtopsectoren Zuid-Holland voor 2018.

Den Haag, 31 januari 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

E.W.K. Meurs, griffier

drs. J. Smit, voorzitter