Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 1332VerordeningenDeelplafonds en openingstijdvakken 2018 behorende bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten,

 

Gelet op:

 

Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb; Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Alsmede gelet op de in artikelen 2.5, 3.6, 4.6 en 5.6 opgenomen verdelingsregels van de Subsi-dieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland;

 

Besluiten:

 

Vastgesteld de volgende deelplafonds in 2018 voor de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland:

a. € 3.840.000,- bedoeld voor het instrument haalbaarheidsprojecten zoals opgenomen in paragraaf 3 van de subsidieregeling;

b. € 0,00 (nihil) voor het instrument innovatieadviesprojecten zoals opgenomen in paragraaf 2 van de subsidieregeling;

c. € 9.600.000,- bedoeld voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en groot als bedoeld in paragraaf 4 en 5 van de subsidieregeling, waarbij maximaal 50% van dit deelplafond verleend wordt aan R&D samenwerkingsprojecten groot als bedoeld in paragraaf 5;

 

Het tijdvak van 17 april 2018 09:00 tot en met 6 september 2018 17:00 voor indiening van

aanvragen voor het instrument haalbaarheidsprojecten in de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen.

 

Het tijdvak van 2 juli 2018 09:00 tot en met 6 september 2018 17:00 voor indiening van aanvragen voor de instrumenten R&D samenwerkingsprojecten klein en groot in de subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland vast te stellen.

 

Den Haag, 13 februari 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J.H. de Baas, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter