Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 813

Gepubliceerd op 27 februari 2017 09:00

Intrekkingsbesluit diverse regelingen Provinciale Staten van Limburg

Provinciale Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 10 februari 2017 hebben vastgesteld:

 

Intrekkingsbesluit diverse regelingen van Provinciale Staten van Limburg

Artikel 1 Intrekking

De volgende regelingen worden ingetrokken met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in het Provinciaal Blad:

 • 1.

  Verordening Regiofonds, Provinciaal Blad 2010, nr. 42;

 • 2.

  Subsidieverordening Bureau Jeugdzorg Provincie Limburg 2005, laatst gewijzigd bij Provinciaal Blad 2006, nr. 91;

 • 3.

  Subsidieverordening zorgaanbieders Jeugdzorg Provincie Limburg 2005, laatst gewijzigd bij Provinciaal Blad 2006, nr. 91;

 • 4.

  Subsidieverordening Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Provincie Limburg, Provinciaal Blad 2007, nr. 71;

Artikel 2 Overgangsrecht

Voor aanvragen waarover op het moment van de intrekking van bovenstaande regelingen nog geen beslissing is genomen en voor besluiten die zijn genomen voor de intrekking van deze regeling blijven de diverse regelingen van toepassing, ook voor de volgende stappen in het besluitvormingstraject.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 10 februari 2017.

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. drs. J.J. Braam

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl