Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 5952

Gepubliceerd op 20 december 2017 09:00

Vaststelling subsidieplafonds 2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2017, kenmerk S&I/2017003555, team Subsidies en Inkoop, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 4:27 Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.4 Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de volgende subsidieplafonds voor 2018 vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling Groene Energieafspraak, totaal:

Paragraaf 2 Groene Energie Afspraak

Paragraaf 3 Expeditie Energie Neutraal wonen

€ 1.270.000

€ 1.000.000

€ 270.000

Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Infrastructuur

€ 725.000

Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls fietsnetwerk in Drenthe; Beleving en innovatie

€ 475.000

Subsidiegids Platteland

Verplaatsingsregeling grondgebonden agrarische bedrijven

 

€ 2.200.000

Subsidiegids Platteland

Biodiversiteit

 

€ 175.000

Subsidiegids Platteland

Behoud, beheer en ontwikkeling van nationale parken, totaal:

Verdeling over de nationale parken,

Zuidwest:

Drentsche Aa:

 

€ 270.000

 

€ 181.989

€ 88.011

Uitvoeringsregeling subsidieverlening incidentele projecten Cultuurnota De Verbeelding van Drenthe 2017-2020

€ 443.000

Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

€ 750.000

Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

€ 2.545.000

Bodemsanering: Stimuleringsregeling particulieren

€ 100.000

Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl 2017-2019

€ 75.000

Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

€ 100.000

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

 

mevrouw mr. ing. M.E. Koekoek

concernmanager

 

 

Uitgegeven 20 december 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl