Beschrijving wijziging van de grens tussen Oost Gelre en Berkelland en vaststelling van het bedrag voor eventuele verrekening

 

Bekendmaking van het besluit van 4 juli 2017 - zaaknummer 2016-015885

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gelet op het bepaalde in de Herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Berkelland en Oost Gelre alsmede op het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi);

 

BESLUITEN

 

  • 1.

    Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wet arhi, de beschrijving van de grens tussen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre als volgt vast te stellen;

 

 

Beginnende in het meest oostelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 348, gelegen op de bestaande grens tussen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, loopt de grens in algemeen noordwestelijke richting tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nrs. 348, 357 en 461 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 463 tot het noordwestelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 463.

Vanaf dit punt loopt de grens door het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 345 via punt A (x=240364,036 en y=453153,924) naar het zuidelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 462. Punt A ligt in het verlengde van de noordwest grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 463 en het verlengde van de zuidwest grens van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 462.

Vervolgens loopt de grens tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 461 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 462 tot het noordoostelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 461.

Vanaf dit punt loopt de grens door het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 370 tot punt B (x=240375,036 en y=453260,952), gelegen op de grens tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 333 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 370.

Vervolgens loopt de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nrs. 333, 334 en 333 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nrs.370, 338, 342, 493 en 492 tot het noordwestelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 333.

Vanaf dit punt loopt de grens door het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 371 tot het noordwestelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Eibergen, sectie AC, nr. 371, gelegen op de be¬staande grens tussen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.

 

  • 2.

    Ingevolge artikel 50, lid 1 van de Wet arhi, en het besluit van de gemeenten om eventuele verrekeningen met gesloten beurzen te laten geschieden, het bedrag voor verrekening vast te stellen op €0,-.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

M.M. Rajkowski - plv . secretaris

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Naar boven