Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2017, 1757Overige besluiten van algemene strekkingGeactualiseerde landelijke IPO checklists voor stortplaatsen en baggerdepots van 2014

Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 4 april 2017, kenmerk PZH-2017-578142032 (DOS-2016-0010111), tot vaststelling van de geactualiseerde landelijke IPO checklists voor stortplaatsen en baggerdepots van 2014 als beleidsregel.

Algemeen

Op grond van artikel 8.49, lid 3 Wet milieubeheer (Wm) stemmen Gedeputeerde Staten in met een door een stortplaatsexploitant op te stellen nazorgplan voor zijn stortplaats of baggerdepot. Door het IPO zijn checklists opgesteld, die dienen als hulp voor het opstellen van nazorgplannen door de exploitant en het beoordelen van nazorgplannen door Gedeputeerde Staten. De checklists beschrijven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd op een gesloten stortplaats ten aanzien van monitoring, onderhoud van voorzieningen, inspectie en vervangingen.

Om de checklists actueel te houden vindt eenmaal per 5 jaar in opdracht van het IPO een actualisatie plaats. De huidige actualisatie is in 2014 gestart en in juli 2015 door IPO vastgesteld. Daarnaast is in 2017 het bij de checklists behorende computermodel Rinas gevalideerd. Met behulp van dat computerprogramma worden de nazorgkosten berekend (doelvermogen).

Checklists en achterliggende documenten

De checklists, RINAS en het risicomodel zijn geplaatst op de website www.nazorgstortplaatsen.nl. U kunt de checklists en achterliggende documenten downloaden. Op de site kunt u inloggen en een account aanmaken indien u gebruik wil maken van het RINAS 4.0 rekenmodel. De handleiding, het risicomodel en de andere documenten zijn ook te vinden op deze internetsite.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze actualisatie en de checklists kunt u contact op nemen met dhr. IJ. H. de Haan, telefonisch op nummer 070-441 6479 en via de mail op ijh.de.haan@pzh.nl