Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 760

Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00

Bekendmaking subsidieplafond kapitaal Kansen voor West II

Gedeputeerde Staten,

Gelet op:

Artikel 4:25 en 4:26 van de Awb;

Artikel 5, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Alsmede gelet op de in artikel 2.5 van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland opgenomen verdelingsregels;

Besluiten:

Deelplafond 3. van € 4,15 mln. staat open voor:

Prioritaire as 1 van het operationeel programma Kansen voor West II 2014-2020: Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, voor projecten passend binnen specifieke doelstelling 2 “Vergroten investeringsvermogen voor innovatie in MKB-sector”, actielijn 3 “Toeleiding naar kapitaal” en actielijn 5 “Proof of Concept financiering”.

De beschikbaar gestelde middelen zijn uitsluitend bedoeld voor projecten die aansluiten bij de uitkomsten van de ex-ante kapitaalmarktanalyse Brandstof voor innovatief vermogen; Financiering innovatief MKB ln RIS-3 sectoren in Zuid-Holland’. Hieruit volgt dat het werkingsgebied van het financieringsinstrument de gehele provincie Zuid-Holland moet beslaan en alle RIS-3 sectoren moet omvatten. Ook moet deel II van de ex-ante analyse ‘Delivery en Management’ bijgevoegd worden bij de aanvraag. Middelen uit actielijn 3 worden uitsluitend toegekend in combinatie met middelen uit actielijn 5, dit betekent dat middelen uit actielijn 3 uitsluitend aangevraagd kunnen worden in combinatie met middelen uit actielijn 5.

Het maximale subsidiepercentage voor dit deelplafond is maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten.

Den Haag, 13 oktober 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. H. de Baas, secretaris

drs. J. SMIT, voorzitter

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl