Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 742

Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg;

 

overwegende dat met ingang van 11 november 2015 het Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg van kracht is geworden;

Overwegende dat in de genoemde regeling een wijziging wordt aangebracht om de afspraken inzake indexering van de tarieven te effectueren;

 

Besluiten de volgende regelingswijziging vast te stellen:

ARTIKEL I

Aan artikel 1, onderdeel C., wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8.

  De opslag, als bedoeld in artikel 3.1.7, lid 2., onder d., van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg, bedraagt:

  • -

   voor aanvragen die zijn ingediend voor het beheerjaar 2014: 4,86%;

  • -

   voor aanvragen die zijn ingediend voor het beheerjaar 2015: 5,27%;

  • -

   voor aanvragen die zijn ingediend voor het beheerjaar 2016: 4,61%.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in het Provinciaal Blad, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot 1 januari 2014.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 2 februari 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl