Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 741

Gepubliceerd op 9 februari 2016 09:00

Beleidsregels verlagen subsidies agrarisch natuur- en landschapsbeheer Limburg

 

Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Limburg tot bekendmaking van hun besluit van 2 februari 2016, tot vaststelling van beleid voor het verlagen van subsidies op grond van de PSAN Limburg, de SVNL Limburg en de SVNL Limburg 2016.

Gedeputeerde Staten der provincie Limburg;

maken bekend dat in hun vergadering van 2 februari 2016, is vastgesteld hetgeen volgt:

Gedeputeerde Staten der provincie Limburg;

Besluiten:

ARTIKEL I

Bij het verlagen van subsidies als bedoeld in de hoofdstukken 5 en 7 van de PSAN, hoofdstuk 4 en de afdelingen 5.1.3 en 5.1.4 van de SVNL en hoofdstuk 3 van de SVNL’16, handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig het besluit Beleidsregels verlagen subsidie POP, vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken, tenzij de wijze van verlaging rechtstreeks voortvloeit uit genoemde regelingen of de toepasselijke Europese regelgeving.

ARTIKEL II

Verwijzingen naar de Beleidsregels verlagen subsidie POP2 in de subsidieverordening SVNL worden gelezen als verwijzingen naar het besluit Beleidsregels verlagen subsidie POP.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels verlagen subsidies agrarisch natuur- en landschapsbeheer Limburg.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de Beleidsregels verlagen subsidies agrarisch natuurbeheer worden geplaatst.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 2 februari 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl