Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6936

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 29 november 2016 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het jaar 2016 voor de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 ten behoeve van het deelplafond projectsubsidie Culturele festivals en evenementen wordt verhoogd van € 270.000 naar € 387.000

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 ten behoeve van het deelplafond projectsubsidie Culturele festivals en evenementen gewijzigd.

   

  3.

  CULT

  SUB

  Nadere subsidieregels Cultuur 2015–2019

   

   

   

  Projectsubsidie Euregionale culturele samenwerking (bijlage 1)

  € 300.000

   

   

  Projectsubsidie Creatieve Industrie (bijlage 2)

  € 300.000

   

   

  Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen (bijlage 3A)

  € 387.000

   

   

  Bovenregionale carnavalsgerichte festivals en evenementen (bijlage 3B)

  € 30.000

   

   

  Regionale (jeugd)orkesten gericht op talentontwikkeling (bijlage 4)

  € 22.500

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 29 november 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl