Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 6884

Gepubliceerd op 22 december 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Vaststelling ondergrenzen rentepercentage artikel 9, vijfde lid, Verordening stimuleringslening Duurzaam Thuis

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij het volgende hebben vastgesteld:

 

Vaststelling ondergrenzen rentepercentage artikel 9, vijfde lid, Verordening stimuleringslening Duurzaam Thuis

 

Artikel 1 ondergrenzen rentepercentage
  • 1.

    De ondergrens voor aanvragen van uitsluitend stimuleringsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder A, van de Verordening stimuleringslening Duurzaam Thuis (maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen), bedraagt 1,1%.

  • 2.

    De ondergrens voor alle overige (combinaties van) aanvragen van stimuleringsmaatregelen van de Verordening stimuleringslening Duurzaam Thuis bedraagt 0,6%.

Artikel 2 Inwerkingtreding  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 25 oktober 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

 

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

 

 

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl