Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2016, 5937BeleidsregelsBesluit tot bekendmaking van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben ter uitvoering van het economisch investeringsprogramma Wurkje mei Fryslân, in het kader van het aanvalsplan Internationaal Ondernemen, de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 vastgesteld en hebben besloten:

 

  • het subsidieplafond voor deze regeling vast te stellen op: € 1,8 miljoen;

  • het hiervoor genoemde subsidieplafond te laten gelden voor aanvragen die worden ontvangen in het tijdvak van 7 november 2016 tot en met 31 december 2020;

  • de verdeling van de middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 te laten plaatsvinden.

     

Nadere details over de regeling zijn te vinden via www.fryslan.nl/wurkjefoarfryslan. Op deze website staat ook de volledige tekst van de regeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 1 november 2016.

 

Voorzitter J.M. Leemhuis-Stout

 

Secretaris drs. A.J. van den Berg