Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5554

Gepubliceerd op 10 oktober 2016 09:00
Inhoudsopgave

Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 27 september 2016 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

  • a)

    Het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Archeologie wordt voor venster 1 Archeologie in beeld en binnen bereik vastgesteld op € 500.000 en voor venster 2 Archeologie in verbinding vastgesteld op € 500.000.

    • 1.

      Het besluit Subsidieplafonds 2016 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Archeologie toegevoegd

Nadere subsidieregels Archeologie

31 december 2017

 

Venster 1 Archeologie in beeld

 

€ 500.000

Venster 2 Archeologie in verbinding

 

€ 500.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 september 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl