Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 4046

Gepubliceerd op 13 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

Legesverordening Limburg 2016, eerste wijziging

Provinciale Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend

 

DE LEGESVERORDENING LIMBURG 2016, EERSTE WIJZIGING

Artikel I

Aan artikel 7 van de Legesverordening Limburg 2016 wordt toegevoegd lid d luidende als volgt:

 

d.aanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.

Artikel II

Aan Hoofdstuk 2 in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Limburg 2016 wordt toegevoegd:

 

2.5.15 Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden/gevolgen voor habitats en soorten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, Natuurbeschermingswet 1998 indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

a.

Landbouw en overige

€ 2.455,00

b.

Industrie

€12.195,00

c.

Infrastructuur

€18.285,00

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

 

2.6 Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

2.6.1 een vergunning, zoals bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998

indien de aanvraag betrekking heeft op:

 

a.

Landbouw en overige

€ 2.455,00

b.

Industrie

€12.195,00

c.

Infrastructuur

€18.285,00

 

Artikel III

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin de verordening wordt afgekondigd.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening Limburg 2016, eerste wijziging.”

     

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 8 juli 2016.

 

Provinciale Staten voornoemd

de griffier,

mw. Drs. J.J. Braam

 

de voorzitter,

dhr. Drs. Th.J.F.M. Bovens

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl