Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 3902

Gepubliceerd op 6 juli 2016 09:00
Inhoudsopgave

RECTIFICATIE II Mandaatbesluit Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 21 juni 2016 hebben vastgesteld:

 

Mandaatbesluit Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt

 

Artikel 1 Mandaat

Aan het clusterhoofd Subsidies wordt mandaat verleend voor het in afwijking van het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, van de Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt, onder toepassing van de hardheidsclausule voor de aanvrager, die op het tijdstip van ontvangst van zijn aanvraag door SVn, ouder is dan 75 jaar, of waarvan de partner ouder is dan 75 jaar en diens inkomen meegenomen dient te worden in de krediettoets, de lening door middel van een hypothecaire akte te verstrekken. Het mandaat geldt ook voor de volgende stappen in het leningstraject.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 21 juni 2016

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl