Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 3285

Gepubliceerd op 6 juni 2016 09:00
Inhoudsopgave

Mandaatbesluit Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 31 mei 2016 hebben vastgesteld:

Mandaatbesluit Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds

Artikel 1 Mandaat

Aan het clusterhoofd Subsidies wordt mandaat verleend voor het in afwijking van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds, onder toepassing van de hardheidsclausule voor niet eigenaar-bewoners leningen te verstrekken voor het plaatsen van warmtepompen, ook voor de volgende stappen in het leningstraject.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 31 mei 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl