Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2879

Gepubliceerd op 23 mei 2016 09:00

Besluit vaststelling modelborden stiltegebieden Limburg

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 4.1.3, derde lid, van de Omgevingsverordening Limburg 2014 bekend de tekst van het:

 

Besluit vaststelling modelborden stiltegebieden

 

Artikel 1 vaststelling modelborden

  • 1.

    Gedeputeerde Staten stellen ter uitvoering van de verplichting als bedoeld in artikel 4.1.3, derde lid, van de Omgevingsverordening Limburg 2014, de in het tweede lid van dit artikel opgenomen modelborden vast voor de aanduiding van de grens van een stiltegebied.

  • 2.

    De grens van een stiltegebied wordt aangeduid met de volgende borden:

RVV L306 (stiltegebied)

RVV L306e (einde stiltegebied)

 

3. Daar waar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit de borden “stiltegebied” zijn geplaatst conform Verordening stiltegebieden 1991, naar de destijds landelijk gehanteerde modelborden, kunnen deze borden worden gehandhaafd tot het moment waarop de borden krachtens onderhoud vervangen worden.

Artikel 2 inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 3 citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling modelborden stiltegebieden Limburg.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 17 mei 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl