Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2016, 2827Beschikkingen | afhandelingDream Fireworks Te Nijmegen

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Dream Fireworks uit Enschede voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en verwijderen daarvan op 13, 14, 15, 16 en 17 juli 2016 vanaf een ponton en de uiterwaarden te  Nijmegen. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Nijmegen verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit voor 29 juni 2016. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, dhr. J. van Hesteren telefoonnummer 026 377 1652.

Arnhem, 20 mei 2016 zaaknummer 195214569

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland