Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 2611

Gepubliceerd op 6 mei 2016 09:00

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

 

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 26 april 2016 het volgende wijzigingsbesluit hebben vastgesteld:

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies i.v.m. de salarisafspraken in de CAO Provincies 2016

Artikel I

Bijlage 2 van Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel II

Dit besluit treedt, na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2016

 

Bijlage 2, bedoeld in artikel C.4, eerste lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

(salarisgebouw provincies en minimumvakantie-uitkering per 1 januari 2016)

Schaal A

 

Maximum

120% van het Wettelijk Minimumloon

Minimum

100% van het Wettelijk Minimumloon

Schaal 1

 

Maximum

€ 1.814,27

Minimum

€ 1.524,60

Schaal 2

 

Maximum

€ 1.935,87

Minimum

€ 1.539,85

Schaal 3

 

Maximum

€ 2.112,85

Minimum

€ 1.555,09

Schaal 4

 

Maximum

€ 2.227,53

Minimum

€ 1.570,34

Schaal 5

 

Maximum

€ 2.342,37

Minimum

€ 1.639,65

Schaal 6

 

Maximum

€ 2.453,94

Minimum

€ 1.717,75

Schaal 7

 

Maximum

€ 2.707,26

Minimum

€ 1.895,08

Schaal 8

 

Maximum

€ 3.066,05

Minimum

€ 2.146,24

Schaal 9

 

Maximum

€ 3.469,48

Minimum

€ 2.428,64

Schaal 10

 

Maximum

€ 3.804,08

Minimum

€ 2.662,85

Schaal 11

 

Maximum

€ 4.447,57

Minimum

€ 3.113,28

Schaal 12

 

Maximum

€ 5.069,01

Minimum

€ 3.548,31

Schaal 13

 

Maximum

€ 5.504,48

Minimum

€ 3.853,14

Schaal 14

 

Maximum

€ 6.237,10

Minimum

€ 4.365,97

Schaal 15

 

Maximum

€ 6.859,83

Minimum

€ 4.801,87

Schaal 16

 

Maximum

€ 7.545,73

Minimum

€ 5.282,02

Schaal 17

 

Maximum

€ 8.299,51

Minimum

€ 5.809,66

Schaal 18

 

Maximum

€ 9.129,14

Minimum

€ 6.390,38

Alle salarisbedragen zijn uitgedrukt in euro’s. Het zijn maandbedragen die gelden bij een 36-urige werkweek. Bij een formele arbeidsduur van minder (of meer) uren per week worden de bedragen naar evenredigheid bepaald. De minimumvakantie-uitkering per maand bedraagt bij een volledige functie per 1 juli 2015: € 151,67.

Het Wettelijk Minimumloon in schaal A is het Wettelijk minimumloon zoals vastgesteld op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op schaal A zijn de cao loonstijgingen in de sector provincies niet van toepassing.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 26 april 2016.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl