Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2016, 2334Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Ontwerpvergunning ontgrondingenwet voor Stelhoeve Vastgoed B.V. te Wemeldinge 

Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Stelhoeve Vastgoed B.V. te Wemeldinge aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van het recreatieterrein Stelhoeve op de percelen kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie R, nrs. 23, 26, 824, 825 en 830 te Wemeldinge, gemeente Kapelle.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 26 april 2016 tot en met 7 juni 2016 ter inzage:

Gemeentehuis Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle op:

Maandag : 09.00 – 12.00 uur

Dinsdag : 09.00 – 12.00 uur

Woensdag : 09.00 – 16.00 uur

Donderdag : 09.00 – 12.00 uur en 17.00 – 20.00 uur

Vrijdag : 09.00 – 12.00 uur

 

Tot en met 8 juni 2016 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 0115-745131).