Provincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Gebr. Gresnigt Holding BV

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 9 november 2015 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Gebr. Gresnigt Holding B.V. ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op een kantooruitbreiding aan de Kreekweg 2 in Kapelle. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met 6 weken.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel. 0115- 745 114 van RUD Zeeland. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV150459.

Naar boven