Provincie Zeeland – Intrekking Provinciale verordening buurtbusprojecten Zeeland

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 11 december 2015, kenmerk BLD-25, houdende intrekking van de Provinciale verordening buurtbusprojecten Zeeland.

 

Provinciale staten van Zeeland

 

  • -

    gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 20 oktober 2015, nr. 15014904;

 

besluiten:

de Provinciale verordening buurtbusprojecten Zeeland in te trekken.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 11 december 2015.

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. P. Joosse, griffier

 

Uitgegeven 16 december 2015

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven