Provincie Zeeland - Ontwerp-ontheffingen rioleringszorg voor het buitengebied van de gemeenten Kapelle, Noord-Beveland, Borsele, Sluis, Middelburg, Tholen, Goes, Schouwen-Duiveland, Vlissingen, Veere, Reimerswaal en Terneuzen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben van Burgemeester en wethouders van de bovengenoemde gemeenten aanvragen ontvangen voor een ontheffing zorgplicht stedelijk afvalwater ex artikel 10.33 van de Wet milieubeheer voor het buitengebied van de gemeente. De aanvragen hebben tot doel te komen tot actualisatie van in het verleden aan de gemeenten verleende ontheffingen, op basis van afstemming tussen de gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie. Gedeputeerde Staten zijn voornemens ontheffing aan genoemde gemeenten onder voorwaarden te verlenen.

 

Ter inzage en zienswijzen

 De aanvraag en het ontwerpbesluit met betrekking tot de desbetreffende gemeente liggen van 17 december 2015 t/m 27 januari 2016, tijdens werkdagen, ter inzage op de volgende locaties:

 • -

  het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg (T: 0118 631011);

 • -

  het gemeentehuis van Kapelle, Kerkplein 1, Kapelle (T: 14 0113);

 • -

  het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31, Wissenkerke (T: 14 0113);

 • -

  het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand (T: 0113 23 83 83);

 • -

  het gemeentehuis van Sluis, Nieuwstraat 22, Oostburg (T: 14 0117);

 • -

  het gemeentehuis van Middelburg, Kanaalweg 3, Middelburg (T: 14 0118);

 • -

  het gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2, Tholen (T: 14 0166);

 • -

  het gemeentehuis van Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes (T: 14 0113);

 • -

  het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee (T: 0111 452000);

 • -

  het gemeentehuis van Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen (T: 0118 487000);

 • -

  het gemeentehuis van Veere, Traverse 1, Domburg (T: 0118 555444);

 • -

  het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1, Kruiningen (T: 14 0113);

 • -

  het gemeentehuis van Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen (T: 14 0115).

 

De stukken zijn ook te vinden op http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingenhttp://nieuws.zeeland.nl/mededelingen.

 

Tot en met 27 januari 2016 kunnen schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit worden ingediend bij GS van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg, of per e-mail via provincie@zeeland.nl (o.v.v. "ontwerpbesluit ontheffing rioleringszorg").

Voor een toelichting, kopieën van stukken, eventuele inzage buiten kantooruren of het mondeling indienen van een zienswijze, kunt u contact opnemen met A. van de Straat (tel. 0118-631116) of H. Hinderink (tel. 0118-631979).

Naar boven