Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 8122Overige besluiten van algemene strekking

Wijziging subsidieplafond 2015 en vaststellen subsidieplafond 2016 voor de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Maken bekend dat zij bij vergadering van 8 december 2015 het volgende hebben besloten:

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 5.2.2, eerste lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies;

Gelet op artikel 5.2.1, eerste lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies in samenhang met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland;

BESLUITEN

 • 1.

  Beslispunt 1 van het besluit van 21 april 2015 (zaaknummer 2014-016804) tot het vaststellen van een subsidieplafond voor artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (PB 2199/2015) komt te luiden:

   

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond artikel 5.2.1, eerste lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies in samenhang met artikel 3.1.1, eerste lid, aanhef en onder a, b en d, van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:

  • a.

   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op € 1.560.000;

  • b.

   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op € 840.000.

    

 • 2.

  Beslispunt 5 van het besluit van 21 april 2015 (zaaknummer 2014-016804) tot het vaststellen van een subsidieplafond voor artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (PB 2199/2015) komt te luiden:

   

 • 5.

  Het subsidieplafond voor het jaar 2015 voor aanvragen op grond van artikel 5.2.1, eerste lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies in samenhang met artikel 3.2.1 van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland:

  • a.

   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland vast te stellen op € 3.640.000;

  • b.

   ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel vast te stellen op € 1.960.000.

    

 • 3.

  Het subsidieplafond voor het jaar 2016 voor aanvragen op grond van artikel 5.2.1, eerste lid, van de Regeling Europese EZ-subsidies in samenhang met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland vast te stellen op € 0.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

   

Gedeputeerde Staten voornoemd

Gegeven te Arnhem, 8 december 2015 - zaaknummer 2014-016804

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris