Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 6960

Gepubliceerd op 16 oktober 2015 09:00Vaststelling ondergrens rentepercentage artikel 3, derde lid, Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend dat zij het volgende hebben vastgesteld:
 
Vaststelling ondergrens rentepercentage artikel 3, derde lid, Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds
Artikel 1 Ondergrens rentepercentage
De ondergrens van het rentepercentage bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Verordening duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds bedraagt 1,5%.
Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.
Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 29 september 2015.
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl