Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2015, 6462Overige besluiten van algemene strekking
Provincie Overijssel - Subsidieplafonds 2015: wijziging subsidieplafond paragraaf 9.16: Uitvoering Groene en Blauwe diensten 2014-2015
Besluit Gedeputeerde Staten nr. 2015/0280393, dd. 23-09-2015
Inlichtingen bij: Lena van Calster 
telefoon:  038 499 7013
e-mail: ljm.v.calster@overijssel.nl
 
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
Delen mee:
Dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het volgende subsidieplafond is vastgesteld voor 2015:
 
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 (Ubs)
 
  • 1.
    Paragraaf 9.16: Uitvoering Groene en Blauwe diensten 2014-2015: subsidieplafond wordt € 4.722.220,--. ( was € 4.480.000,--.)
 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie van dit Provinciaal Blad.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd.