Provincie Zeeland - Aanvraag omgevingsvergunning voor COROOS Conserven B.V.
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 1 juli 2015 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van COROOS Conserven B.V. aan de Middenweg 1 in Kapelle ontvangen voor het uitbreiden van het kantoor.
 
Tegen deze aanvraag kan een bezwaarschrift worden ingediend worden nadat op de aanvraag is beslist.
 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus (tel. (0115) 745114).
Naar boven