Provincie Zeeland - Vergunning voor COROOS Conserven B.V.
Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben aan COROOS Conserven B.V. een reguliere vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend voor het plaatsen van twee luchtbehandelingssystemen op de locatie aan de Middenweg 1 in Kapelle.
 
 
De vergunning kan worden ingezien tot en met 11 augustus 2015 bij:
  • -
    RUD Zeeland en de Publieksbalie Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.
  • -
    In het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende openingstijden en in de avonduren in het gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grondgebied afd. Vrom tel. 0113- 333110).
 
Belanghebbenden kunnen tot en met 11 augustus 2015 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
 
Voor het inzien, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot A.C. Cuperus (tel. (0115) 745114).
Naar boven