Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 3961

Gepubliceerd op 6 juli 2015 09:00Besluit vaststelling modelborden waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
 
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 4.1.3 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 bekend dat zij in hun vergadering van 9 juni 2015 hebben vastgesteld:
 
Besluit vaststelling modelborden waterwin - en grondwaterbeschermingsgebieden
Artikel 1 vaststelling modelborden
 • 1.
  De houder van een inrichting voor waterwinning hanteert ter voldoening van zijn verplichting als bedoeld in artikel 4.1.3 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 tot aanduiding van de grens van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied de in dit besluit opgenomen modelborden.
 • 2.
  De grens van een waterwingebied wordt aangeduid met de volgende borden:
 • 3.
  De grens van een grondwaterbeschermingsgebied wordt aangeduid met de volgende borden:
 • 4.
  Daar waar voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit de borden zijn geplaatst conform onderstaand, krachtens Verordening grondwaterbescherming 1989 vastgesteld model, kan de houder van een inrichting voor waterwinning deze borden handhaven tot het moment waarop de borden krachtens onderhoud vervangen worden.
  Einde bord = gelijk met rode streep
   
Artikel 2 inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.
 
Artikel 3 citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling modelborden waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl