Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2015, 3229Beschikkingen | aanvraag
Provincie Gelderland Flora- en faunawet locatie Provincie Gelderland
Ontheffingsverlening Flora- en faunawet
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij op grond van artikel 69 Flora- en faunawet het verslag, als bedoeld in artikel 68 Flora- en faunawet met betrekking tot de wijze waarop van de ontheffing(en) knobbelzwaan over het jaar 2014 / 2015 gebruik is gemaakt, ter inzage heeft gelegd.
Mogelijkheid van inzien
De rapportage kan van 19 juni 2015 tot 31 juli 2015 worden ingezien via de provinciale website (www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen) en ligt ter inzage bij de receptiebalie in het gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a, 6811 HE Arnhem, tijdens de gebruikelijke openingsuren.
Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.
Arnhem, 18 juni 2015 - zaaknummer 2009-017685, 2009-017686 en 2009-017687
Gedeputeerde Staten van Gelderland