Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2497

Gepubliceerd op 12 mei 2015 09:00Mandaatbesluit directie Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. inzake subsidieverstrekking Proof of Principe fonds
 
Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 10 februari 2015 hebben vastgesteld:
Mandaatbesluit directie Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. inzake subsidieverstrekking Proof of Principe fonds
 
Artikel 1 Mandaat, volmacht en machtiging
Aan de directie van Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om besluiten voor te bereiden en te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot aanvragen in het kader van subsidieverstrekking op grond van de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds.
 
Artikel 2 Beslissingen op bezwaar
De beslissing op een ingediend bezwaar tegen een genomen besluit in het kader van de Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds, valt niet onder het mandaat zoals bedoeld in artikel 1.
 
Artikel 3 Ondertekening
  • a.
    De bevoegdheid om op grond van artikel 1 beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens Gedeputeerde Staten.
  • b.
    Het krachtens mandaat, machtiging of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:
Gedeputeerde Staten van Limburg,
Namens dezen,
(handtekening)
(naam functionaris)
directeur Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V.
 
Artikel 4 Ondermandaat, machtiging en (onder)volmacht
De directie van Limburg Business Development Fonds (LBDF) B.V. is niet bevoegd om voor de bevoegdheden bedoeld als in artikel 1 ondermandaat, (onder)volmacht en/of machtiging te verlenen.
 
Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
 
Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als Mandaatbesluit directie LBDF B.V. inzake PoP fonds.
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
de voorzitter,
dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon
 
 
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl