Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2378

Gepubliceerd op 4 mei 2015 09:00Ondermandaatbesluit Programma POL
de Clustermanager Ruimte
 
gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1), het bepaalde in het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013 en het Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014,
 
besluit vast te stellen het:
 
Ondermandaatbesluit programma POL
Artikel 1
De Clustermanager Ruimte verleent ondermandaat en verstrekt (onder)volmacht en machtiging aan de in het Programmaplan POL d.d. 30 maart 2015 aangewezen Programmamanager POL van het Cluster Ruimte, met inachtneming van de toepassing van het zogenaamde ‘vier-ogenprincipe’ (in te vullen door tweewekelijks overleg met de opdrachtgever zijnde de clustermanager Ruimte of diens plaatsvervanger) de navolgende taken en bevoegdheden:
  • -
    aanvragen van offertes, verlenen van opdrachten en subsidies en accordering facturen ten behoeve van het programma POL voor zover passend binnen het goedgekeurde budget;
  • -
    het voeren van correspondentie-inclusief tekenbevoegdheid- binnen het programma POL.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van publicatie in het Provinciaal Blad.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit programma POL.
 
 
Vastgesteld op 13 april 2015
Clustermanager Ruimte
M.G.P.I. Arts

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl