Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 2123

Gepubliceerd op 21 april 2015 09:00Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 14 april 2015 hebben vastgesteld:
 
Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
Artikel 1  
Voor het begrotingsjaar 2015 is voor diverse subsidieregels en beleidsregels een subsidieplafond vastgesteld. De subsidieregels en beleidsregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen.
Het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Leefbaarheid en Groen 2013-2015 wordt verhoogd van € 5.853.000 naar € 7.500.821.
Artikel 2  
a) Het subsidieplafond voor de vervallen Nadere subsidieregels Leefbaarheid en Groen 2013-2015 wordt verhoogd van € 5.853.000 naar € 7.500.821.
b) De ophoging van het plafond is van toepassing op de subsidieaanvragen die gedurende de indieningstermijn van Nadere subsidieregels Leefbaarheid en Groen 2013-2015 zijn ingediend.
c) Om in aanmerking te komen voor een subsidie dienen de reeds ingediende aanvragen wel te voldoen aan de bepalingen van de Nadere subsidieregels Leefbaarheid en Groen 2013-2015.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
 

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl