Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1350

Gepubliceerd op 13 maart 2015 09:00Openstellingsbesluit Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt
 
Gedeputeerde Staten van Limburg
maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 maart 2015 hebben vastgesteld:
 
Openstellingsbesluit Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt
 
Artikel 1 Openstelling
De Verordening stimuleringsleningen Levensloopbestendigheid Transitie Limburgse Woningmarkt staat open.
 
Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd
voorzitter
drs. Th.J.F.M. Bovens
secretaris
mr. A.C.J.M. de Kroon

SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl