Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20212020D39635

2020D39635

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2020

U ontving een brief van E. R.v.C. te A. d.d. 3 september 2020 met een reactie op de Wet taken meteorologie en seismologie (door de briefschrijver Wet op het KNMI genoemd) (zie bijgaande kopie). In de procedurevergadering van 30 september 2020 heeft u besloten graag uiterlijk 8 oktober 2020 een reactie van u op deze brief te ontvangen ten behoeve van het algemeen overleg Leefomgeving op 15 oktober 2020. Hierbij ontvangt u mijn reactie.

De briefschrijver stelt dat «twee commerciële weerbedrijven (Weerplaza en Buienradar) nu zo enorm groot geworden zijn dat het niet zo kan zijn dat deze commerciële bedrijven mogen meebeslissen over zoiets belangrijks als een weeralarm (of code geel en oranje).»

In reactie hierop kan ik u het volgende melden:

Code rood wordt door het KNMI afgegeven. Het afgeven van weerwaarschuwingen is als taak bij het KNMI belegd middels de Regeling taken meteorologie en seismologie (RtMS). De Raad van Toezicht ziet toe op de onafhankelijkheid van het instituut. Bij het afgeven van een code rood wordt rekening gehouden met impact. Ten aanzien van impact adviseert Het Weer Impact Team (WIT), dat wordt voorgezeten door het Departementaal Coördinatie centrum Crisisbeheersing van IenW (DCC IenW). Code oranje wordt gemeld aan het DCC en indien er behoefte aan is komt het WIT bijeen. Aan het Weer Impact Team nemen geen commerciële weerbedrijven deel. Het WIT bestaat uit publieke organisatie uit de veiligheidsketen.

Wanneer er kans is op een code rood of oranje dan neemt het KNMI contact op met stakeholders, zoals weerbedrijven en de ANWB. Dit zijn bijvoorbeeld Weerplaza en RTL Buienradar maar ook DTN, Piet Paulusma Meteo Service BV, MeteoVista, Talpa SBS6 en de Joint Meteo Groep (JMG) van het Ministerie van Defensie. De belronde heeft het karakter van collegiale consultatie en ter informatie.

Het Weer Impact Team bestaat uit: Het KNMI, het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), Verkeerscentrum Nederland (VCNL), ProRail en het Nationaal Crisis Centrum (NCC). DCC neemt waar nodig contact op met (onderdelen van) Rijkswaterstaat en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer