Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019D53689

2019D53689

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

Hierbij zend ik u, op uw verzoek, een afschrift van mijn antwoord op de brief van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) inzake de inzetbaarheid van BBL studenten binnen de voorschoolse educatie1.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.