Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019D52934

2019D52934

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stuur ik uw Kamer hierbij een afschrift van mijn reactie op de brief gestuurd door de Dierencoalitie en Eurogroup for Animals d.d. 26 november 2019 over alternatieven voor CO2-bedwelming van varkens1.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl