Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019D50451

2019D50451

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2019

Bijgaand stuur ik u ter informatie een afschrift van de brief inzake de motie Schalk c.s., die ik vandaag aan de Eerste Kamer heb gestuurd1.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl