Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202019D49805

2019D49805

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2019

Op uw verzoek stuur ik u een afschrift van de brief die vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gestuurd in antwoord op de brief van de regio Rivierenland m.b.t. hun oplopende financiële tekorten in het sociaal domein1.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl