2019D38871

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2019

Op 20 september 2019 heb ik van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een kopie ontvangen van een aan mij gerichte brief van de gemeente Urk. De brief van de gemeente Urk gaat over het rapport «Toekomstverkenning zorg in Flevoland». De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft mij gevraagd om een afschrift van mijn antwoord op deze brief. Hierbij ontvangt u mijn antwoord op de brief van de gemeente Urk1.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven