Niet-dossierstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192019D35729

2019D35729

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2019

Tijdens het AO Politie van 5 september jl. heeft uw Kamer mij gevraagd een afschrift te sturen van de brief van de heer Boers aan de korpschef. Dit afschrift treft u hierbij aan als bijlage bij deze brief.1

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl